Cursus Meldcode kindermishandeling

Professionals die hebben leren werken met een meldcode, komen tot drie keer vaker in actie bij zorgen over een gezin. Scholing is erg belangrijk, daarom biedt Gastouderbureau Jool in samenwerking met Augeo de online-cursus Meldcode kindermishandeling.

De cursus

In de cursus Meldcode kindermishandeling leert u wat u als gastouder kunt doen als u denkt dat een kind thuis verwaarloosd of mishandeld wordt. U leert o.a:

  • Hoe kindermishandeling kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn;
  • Welke vormen van kindermishandeling er zijn;
  • Welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling;
  • Hoe u met een vermoeden van kindermishandeling kunt omgaan en hoe u uw zorgen in kaart brengt;
  • Hoe u op een respectvolle en niet-oordelende manier communiceert met ouders.

Naast het leren van het bovenstaande maakt u kennis met de Wet meldcode en de vijf stappen van een meldcode.

Online

De cursus kunt u thuis online volgen en neemt twee uur in beslag. Na afloop van de cursus krijgt u een ‘toets’. Hierin wordt de opgedane kennis kort samengevat. U ontvang na afloop een certificaat.

Kosten