Als u als vraagouder kiest voor een nanny voor bij u thuis dan krijgt u te maken met de regeling ‘Dienstverlening aan huis’. Hierop zijn uitzonderingen. Er is geen sprake van Dienstverlening aan huis indien sprake is van opvang door een familierelatie of als de gastouder door de belastingdienst wordt aangemerkt als zelfstandig ondernemer.

De regeling ‘Dienstverlening aan huis’ dient te worden toegepast indien de opvang maximaal 3 dagen per week plaats vindt. Het aantal uur per dag maakt daarbij niet uit.

Als er meer dan 3 dagen per week opvang nodig is, zouden 2 verschillende gastouders een oplossing kunnen zijn om in de regeling ‘dienstverlening aan huis’ te vallen.

Voor de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ gelden de onderstaande (betaling)verplichtingen. Een gastouder heeft recht op betaling van tenminste het minimum uurloon (zie hiervoor een overzicht van het minimumloon via de Rijksoverheid), 8% vakantietoeslag, 6 weken doorbetaling van tenminste 70% van het minimum loon tijdens ziekte, en 4 weken doorbetaling tijdens vakantie. De compensatie hiervoor wordt vaak verwerkt in het uurloon.

Bij de situatie ‘dienstverlening aan huis’ betaalt de vraagouder per uur minimaal het minimumloon aan de nanny en de bureaukosten van het gastouderbureau. De vraagouder komt nog steeds in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Wanneer een gezin uit meerdere kinderen bestaat dan is de ‘dienstverlening aan huis’ voordeliger voor de vraagouder dan een gezin met 1 kind.

Kenmerken van de ‘Dienstverlening aan huis’ regeling

  • Opvang maximaal 3 dagen per week
  • Geen loonheffing en premies werknemersverzekering ingehouden
  • Gastouder wordt bruto betaald
  • Gastouder is niet verzekerd voor werknemersverzekering

Een uitzondering op de regeling ‘Dienstverlening aan huis’  is wanneer een gastouder als zelfstandige voor u werkt. Om de arbeidsverhouding tussen U en de gastouder duidelijk te maken vragen wij de gastouder een zgn. VAR verklaring (verklaring arbeidsrelatie) aan te vragen bij de belastingdienst. Op deze manier wordt voorkomen dat u achteraf risico loopt in het betalen van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Verplichtingen en rechten

Voor de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ gelden de onderstaande verplichtingen. De nanny heeft recht op:

  • betaling van tenminste het minimum uurloon (zie hiervoor een overzicht van het minimumloon via de Rijksoverheid)
  • 8% vakantietoeslag
  • 4 weken doorbetaling tijdens vakantie. De compensatie hiervoor wordt vaak verwerkt in het uurloon.
  • 6 weken doorbetaling (van tenminste 70% van het minimum loon) tijdens ziekte, minus de eerste ziektedag

Kinderopvangtoeslag tijdens ziekte van de nanny

Let op! In de 6 weken doorbetaling tijdens ziekte van de nanny vindt er geen opvang plaats. U bent echter wel verplicht om het salaris (70% van het minimum loon) van uw nanny door te betalen. Dit is conform de regeling ‘Dienstverlening aan huis’.

Het is nog niet met zekerheid te zeggen dat u ook over deze kosten recht zult hebben op kinderopvangtoeslag, op dit moment is dat nog niet het geval. Hierover is de Brancheorganisatie Kinderopvang nog over in overleg met het ministerie en de Belastingdienst. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij u hierover nader informeren.

Richtprijs
Gastouderbureau Jool hanteert de volgende advies tarieven, uiteraard mag een nanny zelf haar uurloon bepalen.

Aantal kinderen Uurloon gastouder (incl. 8% vakantietoeslag) Uurloon per kind
1 kind € 10,60 € 10,60
2 kinderen € 10,60 € 5,30
3 kinderen € 14,60 € 4,87
4 kinderen € 17,60 € 4,40

Bureaukosten

Gastouderbureau Jool hanteert bureaukosten van € 39,- per maand per gezin.