Gastouderbureau Jool heeft met het opzetten van een gastoudercommissie als doel de belangen van de gastouders zo goed mogelijk te behartigen. De leden van de gastoudercommissie vertegenwoordigen en adviseren de gastouders die ingeschreven staan bij Gastouderbureau Jool. De gastoudercommissie heeft minimaal 3 tot maximaal 7 leden.

Als gastouder:

  • weet je namelijk wat er speelt tijdens de opvang;
  • sta je het dichtst bij de kinderen en de vraagouders;
  • loop je soms tegen bepaalde vraagstukken op waar je niet gelijk antwoord op hebt.

Door het oprichten van een gastoudercommissie krijgen de gastouders de gelegenheid om vraagstukken, ideeën en/of suggesties betreft de gastouderopvang te bespreken met de gastoudercommissie.

De doelstelling van de gastoudercommissie:

  • De belangen van de kinderen en de gastouders zo goed mogelijk behartigen en vertegenwoordigen
  • Gesprekspartner van Gastouderbureau Jool m.b.t. de deskundigheidsbevordering en het cursusaanbod
  • Gesprekspartner over alle aspecten die samenhangen met gastouderopvang
  • Advies geven over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan
  • Advies geven over de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Advies geven over de begeleiding van gastouders
  • Meedenken over het aanbod van formulieren wat gefaciliteerd wordt door het gastouderbureau.

Heeft u ideeën, suggesties, een vraag of wilt u zitting nemen in de gastoudercommissie? Dan kunt u contact opnemen met de gastoudercommissie via: info@gobjool.nl