Wanneer je andermans kinderen opvangt, dan zul je merken dat gastouderopvang veel meer is dan alleen op iemands kinderen passen. Het is een professioneel beroep en het contact met ouders is erg belangrijk. Ouders moeten je kunnen vertrouwen en je moet een goede klik met de ouders en het kind hebben om een relatie voor meerdere jaren aan te gaan.

Hoe word ik gastouder?

Voordat je gastouder kunt worden bij gastouderbureau Jool, dien je eerst aan de wettelijke basisvoorwaarden en  aanvullende eisen voor gastouderopvang te voldoen. Vervolgens kun je ingeschreven worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Pas als je als gastouder in het LRKP staat, hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. Natuurlijk kun je bij het gehele traject op begeleiding van gastouderbureau Jool rekenen.

Basisvoorwaarden gastouderopvang

 • de gastouder (en eventuele volwassen huisgenoten) is/zijn in het bezit van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • de gastouder spreekt Nederlands, Fries of een streektaal;
 • de gastouder is 18 jaar of ouder;
 • de gastouder en vraagouder wonen niet op hetzelfde adres;
 • de gastouder is niet de partner van de vraagouder of de ouder van het op te vangen kind(eren);
 • de gastouderopvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder en/of op het woonadres van (één van) de vraagouder(s);
 • de gehele opvanglocatie is altijd volledig rookvrij;

Aanvullende kwaliteitseisen gastouderopvang

Voor wat betreft de aanvullende eisen begeleidt gastouderbureau Jool je van a tot z.

 • gastouders dienen te beschikken over een Mbo-2-diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn’;
 • gastouders dienen in het bezit te zijn van het certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’;
 • de gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en de Meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ (vanaf 1 juli 2013 van toepassing) en handelt ernaar;
 • de gastouder kent de ‘Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’ en handelt ernaar;
 • de opvanglocatie dient te beschikken over voldoende speel- en slaapruimte en rookmelders;
 • er zit een maximum aan het aantal kinderen dat gelijktijdig op het opvangadres aanwezig mag zijn;
 • als gastouder dien je altijd te beschikken over een ‘achterwacht’;
 • de GGD dient bij controle toegang te krijgen tot de opvanglocatie;
 • de diverse kwaliteitscriteria dienen jaarlijks te worden getoetst.