Bij gastouderbureau Jool bepaalt elke gastouder haar eigen tarief per uur per kind en haar eigen werktijden. Gastouders worden betaald via gastouderbureau Jool. Gastouderbureau Jool heeft een kassiersfunctie welke inhoud dat gastouders alleen nog via het gastouderbureau worden betaald. Gastouderbureau Jool houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. Hierin staat per gastouder en ouder voor welke kinderen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief een vergoeding is betaald.

De bedragen voor de gastouder zijn inclusief tussendoortjes, exclusief brood- en/of warme maaltijden.

Opvang bij gastouder

Dag Tijd Advies tarief
Maandag t/m zondag 07.00-23.00 uur € 5,25 per uur per kind
Maandag t/m zondag 23.00-07.00 uur € 14,25 per nacht

Let er wel op dat een gastouder:

  • Alleen betaald krijgt als ze ook werkt. Vakantie of ziekte van de gastouder worden in principe niet doorbetaald.
  • Zelfstandig werkt en dus niet in loondienst is bij het gastouderbureau of de ouders, tenzij de regeling dienstverlening aan huis wordt toegepast.

Moet een gastouder belasting betalen?

De verdiensten van een gastouder zijn bruto. Het is belangrijk om te weten dat u als gastouder officieel verplicht bent inkomsten uit arbeid op te geven aan de Belastingdienst. Het al dan niet opgeven van inkomsten uit arbeid is uw eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de persoonlijke situatie en hoogte van uw inkomen kan het zijn dat u inkomstenbelasting verschuldigd bent. Als de gastouder geen ondernemer is, dan worden de inkomsten opgegeven bij ‘inkomsten uit overige werkzaamheden’. Met alle andere inkomsten meegerekend, hoeft over de eerste EUR 6.200,- geen inkomstenbelasting betaald te worden. Over het meerdere tot EUR 19.822,- moet 36,50% betaald worden en daarboven tot EUR 57.585,- zelfs 42,00%. Indien u geboren bent voor 1-1-1946 tellen lagere tarieven voor de inkomstenbelasting. Dit geldt uiteraard ook vanaf een AOW-gerechtigde leeftijd. (LET OP: Belastingheffing van 2015)