INSPECTIE & Landelijk Register Kinderopvang

Inspectie / LRKP

GGD Fryslân inspecteert Gastouderbureau Jool jaarlijks. De onderstaande link verwijst naar de registratie van Gastouderbureau Jool in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Op deze pagina is het actuele inspectierapport te bekijken van Gastouderbureau Jool. De tweede link naar het LRKP wijst naar alle door Gastouderbureau bemiddelde gastouders. Hier valt te zien welke gastouders actief zijn voor Gastouderbureau Jool.

Jaarlijks voert Gastouderbureau Jool risico inventarisaties uit bij haar gastouders. Bij elke gastouder ligt de risico inventarisatie van het opvangadres ter inzage, indien gewenst kan Gastouderbureau Jool de risico inventarisatie over een specifiek opvangadres naar de (vraag)ouder toesturen via de mail.