Het begint met een intakegesprek met de gastouders

Na ontvangst van het (digitale) aanmeldingsformulier neemt gastouderbureau Jool contact met de vraagouder op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek zal altijd bij de vraagouder thuis plaatsvinden. In dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de werkwijze van het gastouderbureau en kan de ouder zijn wensen met betrekking tot de opvang kenbaar maken. Voor de bemiddelingsmedewerker is dit gesprek bedoeld om een indruk van de ouders en het gezin te krijgen, zodat wij een zo passend mogelijke gastouder/nanny kunnen vinden.

Zoeken naar de klik met de gastouders

Het kennismakingsgesprek is bedoeld om de vraag- en gastouder met elkaar kennis te laten maken. De bemiddelingsmedewerkster kan hierbij aanwezig. In dit gesprek komen praktische punten aan de orde die belangrijk zijn voor de opvang van het gastkind. Het is vooral bedoelt om te kijken of het klikt tussen een gast- en vraagouder.

In het koppelingsgesprek worden afspraken gemaakt

Wanneer zowel het vraaggezin als het gastgezin positief staan tegenover een bemiddeling, zal het gastouderbureau een afspraak maken voor een koppelingsgesprek. Dit gesprek vindt met alledrie de partijen plaats, op de opvanglocatie. In dit gesprek komen alle punten die belangrijk zijn voor de opvang van het kind aan de orde, zoals ideeën en wensen over de opvoeding, de gewoonten van het kind, de opvanguren en dergelijke. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de ouders en de gastouder. De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van één maand.

De opvang begint met een proefperiode

Tijdens de proefperiode, van 1 maand, neemt de bemiddelingsmedewerker telefonisch contact op met de ouders en gastouders om te horen hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of ze samen door willen gaan met de opvang.

Wij houden contact met de ouders en gastouders

Wij gaan drie keer per jaar langs bij de gastouders. Eén keer voor  een evaluatie met de gastouder. Tijdens deze evaluatie wordt er besproken hoe het gaat met de opvangkinderen op verschillende vlakken. Ook gaan wij langs voor een risico-inventarisatie. Hierbij wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang.

Jaarlijks vindt er ook met de ouders een evaluatie plaats. Dit gaat door middel van een uitgebreid, digitaal evaluatieformulier. Deze wordt telefonisch nabesproken