De kosten voor de ouder(s) bestaan uit twee delen; het gastoudertarief en de bureaukosten. Wij hanteren geen inschrijfkosten of andere extra kosten!

Gastoudervergoeding & Bureaukosten

De gastouder bepaalt haar eigen uurvergoeding. Het gastouderbureau kan hierin adviseren.  De bureaukosten zijn € 39,- per maand ongeacht het aantal kinderen.

De betaling van de gastouder loopt via Jool

Gastouderbureau Jool heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder.

Recht op kinderopvangtoeslag 

Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag wanneer je gebruik maakt van een geregistreerd gastouderbureau en een geregistreerde gastouder. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het belastbaar inkomen. De kosten voor gastoudervergoeding en de bureaukosten komen allebeide in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

In 2018 ontvang je een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten van de belastingdienst over maximaal € 5,91 per uur per kind.

Bereken jouw kinderopvangtoeslag

Wilt je weten of je kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kun je op de website van de belastingdienst een proef berekening maken.

Proefberekening maken.
Kinderopvangtoeslag aan vragen.