Nanny opvang: jouw gastouder bij jou thuis

Een gastouder bij ouders thuis, noemen we ook wel een nanny opvang. Als een nanny de opvang komt verzorgen bij ouders thuis, valt dit onder de dienstverlening aan huis. Als nanny mag je onder de dienstverlening aan huis maximaal 3 dagen per week opvang bieden bij 1 gezin. Bij dienstverlening aan huis gelden er geen minimum of maximum aantal uren, alleen maximaal 3 dagen per week.

Sta jij als gastouder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan is de dienstverlening aan huis niet op jouw situatie van toepassing!

Wat kost nanny opvang?

Een nanny betaal je een vast bedrag per uur, ongeacht het aantal kinderen. Een nanny mag bij ons gastouderbureau haar eigen tarief bepalen, echter mag dit nooit minder zijn dan het wettelijk minimum loon. De vergoeding die tussen de nanny en de vraagouder wordt afgesproken is inclusief 8% vakantietoeslag en inclusief 4 werkweken doorbetaalde vakantie. Het gerekende uurtarief is altijd hoger dan het wettelijk minimumloon omdat daar geen vakantietoeslag en vakantiedagen bij ingerekend zijn. Ouders dragen voor de nanny geen loonbelasting of premies af. Een nanny kost doorgaans tussen de € 12,50 en € 16,00 per uur. Naast dit uurtarief, betaal je maandelijks bureaukosten aan ons gastouderbureau voor bemiddeling en begeleiding en kun je te maken krijgen met gemeentelijke leges. Deze gemeentelijke leges komen voor rekening van de ouder. Hoe hoog de leges zijn is per gemeente afhankelijk, daarnaast rekenen sommige gemeentes geen leges. Een nanny is met name financieel interessant wanneer je voor meerdere kinderen opvang nodig hebt, de nanny wordt per uur vergoed ongeacht het aantal kinderen. Dit werkt dus anders dan bij gastouderopvang, waarbij je met je gastouder een vergoeding per kind per uur afspreekt.

Voordelen van nanny opvang

Nanny opvang heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van kinderopvang:

 • Minder stress, meer rust
  Je hoeft alleen te zorgen dat jij zelf op tijd op je werk bent. Je hoeft namelijk geen rekening te houden met openings- en sluitingstijden van een kinderopvang. De nanny komt op de afgesproken tijden bij jullie thuis.
 • Persoonlijke aandacht
  Een nanny heeft alleen de zorg voor jouw kinderen. Ze kan dus alle aandacht en liefde aan jouw kinderen geven en hoeft haar aandacht niet over veel kinderen te verdelen.
 • Eigen vertrouwde omgeving
  De kinderen kunnen lekker in hun eigen bedje slapen en hoeven niet ‘s ochtends vroeg al klaar te zijn om naar de gastouder toe te gaan. Voor de kinderen verandert er dus maar heel weinig.
 • Flexibel
  Een nanny is flexibeler dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of BSO. Zo kan zij voor je kindje zorgen als deze ziek is en hoef jij geen dag vrij te nemen. Ook kan ze bijvoorbeeld mee naar zwemles of andere hobby’s van je kinderen.
 • Goedkoper bij groot gezin.
  Als je een groot gezin hebt, is nanny opvang goedkoper dan andere vormen van kinderopvang.

Nadelen van nanny opvang

Natuurlijk heeft nanny opvang niet alleen voordelen:

 • Niet altijd vervanging bij ziekte
  Als de nanny ziek is, weet je niet zeker of er een vervanger geregeld kan worden via het gastouderbureau. Het kan dus voorkomen dat je geen opvang hebt als je nanny ziek is.
 • Doorbetaling bij ziekte
  Bij langdurige ziekte heeft de nanny gedurende maximaal 6 weken recht op het doorbetalen van 70% van haar loon met als minimum het minimumloon. Er wordt een wachtdag toegepast waarover geen loondoorbetalingsverplichting is. Na deze periode van 6 weken wordt in principe het dienstverband ontbonden als de nanny nog niet in staat is om te werken.
 • Hoge kosten bij 1 of 2 kinderen
  Als je maar één kind hebt, is het financieel onaantrekkelijk om een nanny in dienst te nemen. Het uurtarief van een nanny ligt namelijk hoger dan het tarief van een gastouder.
 • Minder sociaal
  Omdat de nanny thuiskomt, komt je kind minder in contact met leeftijdgenootjes. Bij een gastouder is dit natuurlijk veel meer.
 • Maximaal 3 dagen per week
  Volgens de regeling dienstverlening aan huis mag een nanny maximaal drie dagen per week bij een gezin werken. Bij een gastouder is er geen limiet in het aantal dagen.
 • Jouw huis als opvanglocatie
  De kinderen worden opgevangen in jouw huis, dit maakt jouw huis een officiële opvanglocatie. Dit betekent dat jullie woning aan bepaalde eisen dient te voldoen. Er zal jaarlijks een risico inventarisatie plaats moeten vinden. Er kunnen aanpassingen vereist worden in de woning om de veiligheid te kunnen garanderen. Praktisch kun je denken aan traphekjes, stopcontactbeveiligers, rookmelders etc. Het adres wordt dan ook ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en de GGD zal ook langskomen voor een inspectie.
 • Een nanny wordt geregistreerd op jouw adres
  Op het moment dat de nanny stopt en er een andere nanny wordt aangenomen, dient de woning opnieuw te worden geregistreerd, zo ook met een verhuizing.