De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders

De oudercommissie van Gastouderbureau Jool behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders. Het doel van de oudercommissie is dus het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de ouders die een overeenkomst inzake gastouderopvang hebben met Gastouderbureau Jool.

De oudercommissie behoort te bestaan uit 2 tot 5 vraagouders, welke ingeschreven zijn bij het gastouderbureau. Dit zijn vraagouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Gastouderbureau Jool gevoerd wordt door adviezen te geven. 

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit 3 leden. Wij  zijn altijd op zoek naar leden voor in de oudercommissie. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de oudercommissie, neem dan contact met ons op.

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de prijzen van de kinderopvang. Het reglement van de oudercommissie is voor iedereen beschikbaar en op te vragen bij Gastouderbureau Jool.